Making of para el Festival de Cans (Galicia).

2016, 2017, 2018 y 2019 (en proceso de montaje)


Imagen: @isauradocampo & @itrynottothink

Realización y montaje: @isauradocampo

Ayudante de Montaje: Martín Rodríguez

Cans é un festival de curtametraxes de produción galega, onde a música tamén xoga un papel moi relevante. Durante o festival, a aldea transfórmase completamente. Hai dez espazos que se converten en salas de proxección, e que durante o ano son adegas, alpendres, jalpóns, baixos de casas ou casas vellas deshabitadas.

Outros espazos, como placas de casas en construción, galiñeiros, camións ou leiras convértense en lugares para actuacións musicais e actividades paralelas. E a xente trasládase frenéticamente dun lado a outro en chimpín -os pequenos tractores domésticos- como se estivesen vivindo nun filme de Kusturica.”

Cans es un festival de cortometrajes de producción gallega, donde la música también juega un papel muy relevante. Durante el festival, la aldea se transforma completamente. Hay diez espacios que se convierten en salas de proyección, y que durante el año son bodegas, galpones, bajos de casas o casas viejas deshabitadas.

Otros espacios, como placas de casas en construcción, gallineros, camiones o fincas se convierten en lugares para actuaciones musicales y actividades paralelas. Y la gente se traslada frenéticamente de un lado a otro en chimpín -los pequeños tractores domésticos- como si estuviesen viviendo en un filme de Kusturica.”

Cada ano, o venres celébrase no Torreiro da festa a Noite das Homenaxes. Nese momento é cando se presenta o making of da edición pasada. Para este ano 2020 parece que teremos que agardar ata Setembro, xa que a próxima edición do Festival de Cans posponse por mor da pandemia do COVID19. Aínda así, ganas non nos faltan.


El viernes del festival, se celebra cada año la Noche de los homenajes. En ese momento es cuando se presenta el making of de la edición pasada. Para este 2020 parece que tendremos que esperar a Septiembre, ya que el festival se pospone por la pandemia del COVID19. Aun así, ganas no nos faltan.